Under v 10 kommer vi arbeta med följande under lektionerna ( de få vi har pga konsertvecka)

Sv: sammanställa fakta ur flera texter genom att färgkoda (studieteknik)
Ma: uppstart problemlösning
Eng: sid 52 -55 i Textbook, kap 6
So-Historia: inleda vikingatiden
No-Biologi: Studieteknik, färgkoda i texter om djur

Läxor:

mån: no: många har sitt röda kemihäfte hemma. Det är viktigt att det kommer tillbaka på måndag till skolan.
tis: no: göra klart arbetet om sin växt, redovisa i klassen (läsa)
De som varit sjuka under v 8 behöver arbeta ikapp hemma med att färgkoda och skriva stödord om bävern eller sitt tilldelade djur under v 10.

Övrigt:

V 10 har ett mycket annorlunda schema pga Majas alfabetssånger och konserterna på konserthuset. Alla elever har fått ett tydligt schema att följa med sig hem i väskan idag. Där står alla detaljer ni behöver veta. Det står också i tidigare blogg som Cassandra skrivit. Skolveckan börjar i alla fall precis som vanlig v 10 kl 08.15 i klassrummet.

Trevligt sportlov önskar Jenny