EN/SV Läxor saknas

Engelskdiagnosen (två häften) skulle ha lämnats rättad i torsdags. Jag saknar 23 st i 4e och 24 st i 4f.

Vad gäller läsprotokollen som skulle lämnats fredag vecka 6 alt måndag vecka 7 så saknas 7 st i 4e och 14 st i 4f.

Ann