Arbetsområde i TM-slöjd åk 8 Locket på?

Slöjd åk 8 – Locket på?

Klicka på den länk du vill gå in och se på!

Slöjduppgift ÅK 8 2018-19– Årets slöjduppgift.

Lärarplanering 1819 åk 8 – Slöjdlärarens planering av slöjdlektionerna i åk 9.

Planeringsexempel – Exempel hur du kan planera ditt slöjdarbete.

Betygskriterier i åk 9  – Som vi arbetar mot.

TRÄ-sorter – Bilder och information om olika träsorter..

METALL-sorter – Bilder och information om olika metallsorter.

FILMER åk 8 – Filmer om bl.a. bladning, ritning, skära mönster, metallarbeten, automata och mycket mer.

 KOM IHÅG att du: Planerar ditt slöjdarbete för att du ska göra ditt arbete på ett bra sätt och hinna klart arbetet på utsatt tid. Övar på lektionerna så att du lär dig hur material, verktyg och hantverks(arbets)tekniker fungerar på ett säkert sätt. Dokumenterar och utvärderar för att du sätter ord på dina tankar och vad du gör så minns du det bättre. När du utvärderar tänker du igenom vad du har gjort och lär dig både av det som gått bra men också då det inte har gått bra.

Vi har utställning i stora ingången i slutet av maj början av juni, v. 22, 23, så då ska alla vara klara med sina slöjdarbeten.

Ni gör ett super bra arbete så era slöjdprojekt kommer att bli fantastiska!!

/Nette.

mail adress: annette.le.maire@stockholm.se