Inför vecka 8

Hej!

MA: Längdenheter och procent. I halvklass jobbar vi med samtalsuppgifter i syfte att skapa diskussion och reflektion av matematiska frågor/problem. Eleverna diskuterar frågorna två och två och väljer ett av tre svarsalternativ. Frågorna diskuteras sedan i grupp där paren argumenterar för sina svar. Frågorna är av typen ”Hur brett är Sverige på det bredaste stället?” eller ”Hur fort kan en människa springa?” och leder till intressanta diskussioner och jämförelser och vissa uträkningar som vi gör tillsammans. Frågorna ska besvaras med olika enheter (vikt, volym, tid etc.) och eftersom de är blandade i uppgifterna så innehåller varje lektion flera typer av enheter.
SV: Argumenterande texter och argumentationsövningar. Klassen är anmäld till Retorikmatchen 2019 som anordnas av UR Skola. Vi väntar på den första kvaluppgiften som kommer i mars.
NO: Människokroppen (skelett, muskler och leder).
EN: Vi läser en bok på temat hållbar utveckling och diskuterar innehållet. Boken heter Just a dream och är skriven av Chris Van Allsburg. Vi läser boken högt gemensamt i klassen och diskuterar bilderna, texten och elevernas kunskap om olika miljöproblem. Läxan från The Little Prince diskuterar vi i mindre grupper och sedan i helklass på torsdagar.
SO: Vi har arbetat med hur Norden befolkades, likheter mellan Nordiska länder och samarbeten mellan länderna. Nästa vecka går vi över till att lära oss mer om de olika länderna och börjar då med Island.

Läxor v. 8
Torsdag: MA – Mattediagnos: tiondelar, hundradelar, decimaltal, längdenheter och procent. Övningspapper att ta hem och träna på tills på torsdag delas ut på måndag.
EN – The little prince, kap 14, 15, 16 och 17. Läs och besvara frågor. Extra utmaningsläxa är frivillig. EN läxa kap 14-17 och utmaningsläxa_1
Fredag: SV – Titta på avsnitt 3 av Retorikmatchen 2018 (Kvartsfinal 1) https://urskola.se/Produkter/207879-Retorikmatchen-2018-Kvartsfinal-1 och besvara frågor på papper som delas ut på måndag. Det finns även här: Retorikläxa fr v 8
Övrigt: Gör klart matteplaneringen för vecka 7. Träna på multiplikationstabellerna du är osäker på.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin