Inför vecka 8

Hej! I torsdags träffades alla ÅK5 och representanter från elevhälsoteamet i aulan. Temat för träffen var vad som utmärker god vänskap och är en del i skolans förbyggande elevhälsoarbete. På onsdag och torsdag är jag på fortbildning och klassen har vikarie.

På måndag kommer sista lektion matematik att utgå och klassen slutar 14:30.

Ämnen
SV – vi har fortsatt arbeta med faktatexter om Nordiska länder. Vi har med ena halvklassen börjat närläsa en bilderbok och analyserar både bildspråkets alla detaljer och budskapet, båda halvklasserna kommer att läsa boken. En kort intro till retorik har vi också haft, då klassen är anmäld till UR:s produktion Retorikmatchen och vi väntar på den första kvaluppgiften som kommer i mars. Vi har börjat med korta övningar i argumentation som uppvärmning inför projektet.
EN – Vi läser en bok på temat hållbar utveckling och diskuterar innehållet, boken heter Just a dream och är skriven av Chris Van Allsburg. Vi läser boken högt gemensamt i klassen och diskuterar bilderna, texten och elevernas kunskap om olika miljöproblem. Läxan från The Little Prince diskuterar vi i mindre grupper och sedan i helklass på torsdagar.
SO – Vi har arbetat med hur Norden befolkades, likheter mellan Nordiska länder och samarbeten mellan länderna. Nästa vecka går vi över till att lära oss mer om de olika länderna och börjar då med Island.
MA – Längdenheter och procent. I halvklass har vi jobbat med problemlösning.
NO – Människokroppen (skelett, muskler och leder).

Läxor
Ons 20/2 MA – Diagnos på tiondelar, hundradelar, decimaltal, längdenheter och procent.
Tors 21/2 EN – The little prince, kap 14, 15, 16 och 17. Läs och besvara frågor. Extra utmaningsläxa är frivillig.
EN läxa kap 14-17 och utmaningsläxa_1