Inför koll på geografi 12/3

Kan jag?  Läs i geografiboken s. 10-33 ( ej sidorna om regn på sidorna 24-27)
– Vilka nordens länder är?
– Hur har inlandsisen påverkat landskapet i norden?
– Varför bor människor där de bor?

Förklara begreppen:
·  Klimat
·  Medeltemperatur
·  Glaciär och glaciäris
·  Golfströmmen
·  Längd och breddgrader
·  Ebb och flod
·  Erosion