Föreläsning om cannabis, till alla föräldrar

Bifogat finns inbjudan till en öppen föräldraföreläsning om cannabis den 28/3.

Inbjudan till Snacka om cannabis en föreläsning för föräldrar och vårdnadshavare