8A So Skärpning

Påminnelse

Många har inte med sig läroböckerna till SO-lektionerna och det är mycket irriterande och störande för mig som lärare och för de klasskamrater som har med sig. Varje elev har fått en lärobok i varje so-ämne dvs fyra böcker som gäller för hela högstadiet. Har man slarvat bort en bok får man köpa en ny för att ersätta den.

Mindre vänliga hälsningar… :-(