Engelska: Sista tid för inlämning till fanzinet 19/2

  • Tisdag nästa vecka ska de som inte redan lämnat in sitt material till fanzinet ta med det till lektionen. Om ni har materialet som fil på datorn kan ni också maila det till Alen på alen@schoolincommons.nu eller fota av det och bifoga bilden till honom