7CD Franska – Inför samtal på franska (att göra i skolan och igen hemma)

Samtal på franska kommer att genomföras innan sportlovet. Vi har redan tränat på det under letkionen. Vissa i klassen behöver fortfarande bli bättre på att förstå mina frågor samt träna på skolämnena.

Inför samtalet:

-Du ska träna ordentligt på klockan, veckodagar och skolämnena:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-3-matieres-et-jours.8572477.html
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-lheure-klockan.169447.html

https://quizlet.com/_640skw
https://quizlet.com/_5mw5tl

-Träna på att lyssna på mina frågor.
Skriv dem i ditt skrivhäfte och kolla sent på facit.

Facit:
http://afinfo.se/blogg/wp-content/uploads/sites/19/2019/02/Questions-emploi-du-temps.pdf