Inför vecka 7

Hej!

MA: Vi har jobbat med lästal, decimaltal, tusendelar och överslagsräkning.
SV: Argumenterande texter, olika argumenterande knep och i halvklass har vi gjort retorikövningar.
NO: Vi fortsätter jobba med människokroppen. I helklass gjorde vi en övning om mat och näringsämnen genom att se på ett filmklipp, välja en måltid och skriftligt förklara så noga som möjligt varför det man valt är en näringsriktig
måltid som är bra för kroppen. På labben gjorde eleverna ”Uppdrag muskler” genom att göra hypoteser om hur de trodde att deras muskler skulle prestera i olika övningar (90 grader, knäböj, ”längdhopp” och ”höjdhopp”) och fick sedan jämföra hypoteserna med utfallen.
EN – vi har arbetat med nyheter (CBBC newsround) och skrivövning utifrån kortfilm. Vi tränar på förmågan att ta hjälp av bildstöd i förståelsen av engelska, genom att helt enkelt ta bort ljudet helt i första visningen, ”silent viewing”, för att leta ledtrådar i bilderna om vad som egentligen händer. Vi samtalar om vad som händer och gör egna förutsägelser om innehållet. Sedan lyssnar vi på ljudet också och reflekterar över om våra förutsägelser var rätt och diskuterar kring innehållet.
SO – samernas nationaldag var i onsdags, därmed passade det väl att lära oss lite mer om samerna och Sápmi. Vi har arbetat med hur jorden indelas i latituder och longituder, samt talat om Nordens klimat, Golfströmmen och olika former av regn.

Läxor v. 7
Torsdag:  EN – The little prince, kap 11 – 13. Svara på frågor till texten. Frivillig utmaningsläxa på baksidan, den kan göras utifrån valfri bok eller The little prince EN läxa kap 11-13 och utmaningsläxa
Fredag: SV – Titta på avsnitt 2 av Retorikmatchen 2018 (Slutaudition del 2) på urskola.se https://urskola.se/Produkter/207875-Retorikmatchen-2018-Slutaudition-del-2 och gör uppgifterna på pappret du fick med hem. Det finns även här: Retorikläxa fr v 6
Övrigt: Vara i fas med matteplaneringen för vecka 6. Träna på multiplikationstabellerna du är osäker på.

Med önskan om en trevlig helg!
Malin