Inför vecka 7

Hej! Nu har vi haft vår första vanliga vecka, vilket innebär längre dagar och något tröttare elever på eftermiddagarna denna första normala vecka. Nästa vecka är vi nog mer vana vid att jobba på också på eftermiddagarna.

Mobiler</strong
På senare tid har jag fått tjata mer om att eleverna inte ska använda mobilerna under skoldagen, om det inte är överenskommet med lärare. Flera elever säger att de inte har nyckel till skåp eller att de inte vågar lägga den i skåpet för att de kommer att glömma den. Vänligen prata med era barn om förvaringen av mobiler och köp ett lås om ditt barn inte har lås till skåpet. Jag kommer att ta hand om de mobiler som jag ser användas under skoltid och sedan får eleven söka upp mig i slutet av skoldagen för att få den tillbaka, vilket kan vara svårt då jag ibland sitter i möten. Mobilerna leder till att många kommer in sent till lektion, då de glömmer bort tiden eller bara "måste" spela klart, dessutom har olämpligt innehåll visats för andra elever.

Ämnen
SV – vi har tränat på läsförståelse utifrån tabeller, börjat förbereda fakta för skrivande av egna texter om de nordiska länderna. Vi har också börjat undersöka de nordiska språken lite smått, vi kommer att göra jämförelser mellan språken i länderna i samband med att vi arbetar med Norden i SO.
EN – vi har arbetat med nyheter (CBBC newsround) och skrivövning utifrån kortfilm. Vi tränar på förmågan att ta hjälp av bildstöd i förståelsen av engelska, genom att helt enkelt ta bort ljudet helt i första visningen, ”silent viewing”, för att leta ledtrådar i bilderna om vad som egentligen händer. Vi samtalar om vad som händer och gör egna förutsägelser om innehållet. Sedan lyssnar vi på ljudet också och reflekterar över om våra förutsägelser var rätt och diskuterar kring innehållet.
SO – samernas nationaldag var i onsdags, därmed passade det väl att lära oss lite mer om samerna och Sápmi. Vi har arbetat med hur jorden indelas i latituder och longituder, samt talat om Nordens klimat, Golfströmmen och olika former av regn.
MA – Vi har jobbat med lästal, decimaltal, tusendelar och överslag. I halvklass jobbar vi med samtalsuppgifter i syfte att leda till diskussion och reflektion av matematiska frågor/problem. Eleverna diskuterar frågorna två och två och väljer ett av tre svarsalternativ. Frågorna diskuteras sedan i grupp där paren argumenterar för sina svar. Frågorna är av typen ”Hur brett är Sverige på det bredaste stället?” eller ”Hur fort kan en människa springa?” och leder till intressanta diskussioner och jämförelser. Frågorna ska besvaras med olika enheter (vikt, volym, tid etc.) och eftersom de är blandade i uppgifterna så innehåller varje lektion flera typer av enheter.
NO – Vi fortsätter jobba med människokroppen och lär oss just nu om skelett, muskler och leder. Vi har sett filmklipp och diskuterat olika begrepp. På labben gjorde eleverna ”Uppdrag muskler” genom att göra hypoteser om hur de trodde att deras muskler skulle prestera i olika övningar (90 grader, knäböj, ”längdhopp” och ”höjdhopp”) och fick sedan jämföra hypoteserna med utfallen.

Läxa:
Mån 11/2 NO – Läs s. 18-23 i Upptäck människan och gör s. 10-11 i arbetsboken.
Tors 14/2 EN – The little prince, kap 11, 12 and 13. Svara på frågor till texten. Frivillig utmaningsläxa på baksidan, den kan göras utifrån egen bok eller The little prince.
EN läxa kap 11-13 och utmaningsläxa

Trevlig helg,
Maria