9CD – matematikläxa – Christers matematikgrupp

Följande läxa är till fredagen den 15 februari.

1.Tore ska lägga nytt klinkergolv i badrummet. Badrumsgolvet är 2,5×3 meter. Klinkerplattorna är kvadratiskt formade med sidan 28 cm. Klinkerplattorna kostar 316 kr/m2.

a) Hur många klinkerplattor kommer det gå åt?

b) Hur mycket beräknas klinkerplattorna kosta?

 

2. En snabbväxande växt är 5 cm hög och den växer 1,7 cm per dygn.

a) Ställ upp en formel för hur hög (y cm) växten är efter x dygn.

b) Beräkna hur hög växten hinner bli på 25 dagar.

 

3. I ett innebandylag med 16 spelare var snittåldern 24 år. Efter att två spelare slutat sänktes medelåldern med 2 år. Hur gamla kan spelarna som slutade i laget ha varit?

 

Veckans algebra: (lite klurigare)

4. Två lika stora cirklar är inritade i en större cirkel så att de precis får plats.

a) Rita figur.

b) Beräkna hur stor plats de små cirklarna tar upp av den stora cirkelns area.

Uppgiften kan genomföras på 3 nivåer.

Nivå 1. Sätt den stora cirkelns diameter till 10 cm.

Nivå 2. Sätt den stora cirkelns diameter till 4x.

Nivå 3. Sätt den stora cirkeln diameter till x.

Lycka till!

Christer