9b svenska ”Mina drömmars stad” vecka 7

  • Läsanvisningar till fredagen den 15 februari:
    • Läs del III, sidorna 155-226
    • Du måste läsa det mesta hemma men har måndagens (11/2) svenskalektion att utnyttja för läsning också
    • Reflektera under läsningens gång enligt ”Text och tanke-modellen”. Leta citat i texten. Skriv av dessa citat, fem stycken. Skriv därefter ner dina personliga tankar och reflektioner kring varje citat. Citaten ska vara textställen som på något sätt gör dig förvånad, förfärad eller förtjust. De kan vara både några enstaka ord och flera meningar. En del läsare vill skriva ner citaten på en gång alltefter som de stöter på dem under läsningen, medan andra inte vill avbryta läsningen utan de går hellre tillbaka och väljer citat i efterhand. Välj det som passar dig bäst. Skriv i ditt skrivhäfte.
    • Boksamtalet i halvklass på fredag utgår från dina valda citat och tankar/reflektioner.