9CD – Franska Diagnos vecka 8

Det är dags att kolla upp om alla är med på banan när det gäller vad vi har jobbat hittills.

Vad ska du visa för mig?
-Du kan böja de flesta verb vi har jobbat med i presens, passé-composé och i futur-simple.
Det handlar om alla -ER-verb, être, avoir, aller, faire, finir, choisir, dormir, sortir, attendre, vendre, entendre, connaître, boire, voir, vouloir, pouvoir, savoir, venir, partir. Kolla gärna på sidorna 99-103 i boken.

Du kan välja att träna på våra gamla gloslistor med fokus på verb.
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2-le-futur-simple.5399931.html
https://glosor.eu/ovning/revisions-verbes-chez-nous-4.6662128.html

-Du kan säga vad som krävs att göra om du är till exempel hungrig, törstig eller om du vill bli bagare. (Se kapitel 2a i Chez nous 4). Du kan använda uttrycket ”il faut” (sidag 40 i övningsboken)

-Du kan berätta i skrift vad du vill göra efter 9:an, vad du vill jobba med och varför samt berätta vad som får dig att vara lycklig.
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2a-les-metiers.7953137.html
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-2a-futur-metier.6999300.html
https://glosor.eu/ovning/reussir-sa-vie.3569756.html