Kristendom i Sverige- från enhet till mångfald

LPP-Världsreligionerna19

Hej!

Enligt kursplanen Lgr 11 är en av de viktigaste målsättningarna med religionskunskap att du ska få chansen att utvecklas din förståelse för andra människors sätt att tänka och leva. Kursplanen säger också att ämnet ska ge utrymme för dina egna tankar om livet och ge dig möjlighet att resonera om det du tycker är meningsfullt och viktigt (Utkik 7-9 Religion, 2014).

För centralt innehåll och betygskriterier, se bifogad LPP ovan. Prov på avsnittet 12/3.

/ Ruben Roupe