Föräldramöte 24 april 2019 påminnelse

Föräldramöte 24 april 2019

Välkommen till föräldramöte den 24 april kl. 18. Vi träffas i aulan och avslutar mötet i hemklassrummet sal 104.

Den 3 april kommer Norrmalms fältassistenter till skolan för att besökta alla elever i åk 8 klassvis under en 60 minuters lektion. Lektionsinnehållet kommer att handla om ungas vanor och relation till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Det kommer att föras samtal kring detta utifrån Stockholmsenkäten som görs vart annat år och innehåller därmed färska siffror inom temat.

Föräldramötets början i aulan kommer att ha ett liknande innehåll och ni kommer även får höra lite kring vad samtalen i klassrummen handlade om. När det gäller frågor som berör ANDT är det förebyggande arbetet av stor vikt d.v.s. att man både som förälder och lärare har kunskap och insyn i ungas vanor och trender, att man pratar om detta och ha kännedom om vad forskning visar etc.

All forskning visar till exempel att ungdomar som blir bjudna på alkohol i hemmet dricker mer och oftare. Risken för att prova andra droger ökar också. Det är bra om alla unga vuxna och vuxna i din tonårings närhet har samma syn på bjudfrågan. Något att diskutera vidare i klassrummet kanske!?

Varmt välkomna!

Förslag på innehåll till föräldramötet i klassrummet:

  • Var intresserad av var din tonåring befinner sig och vad hen gör.
  • Ha kontakt med föräldrarna till din tonårings kompisar. Gör en telefonlista och kom överens om gemensamma regler. Det ökar tryggheten för dig och ditt barn.
  • Var närvarande.  Ditt engagemang ökar sannolikheten för att ditt barn vänder sig till dig om det uppstår problem. Var tydlig och tala om för ditt barn ”att oavsett vad som händer så finns du där”.
  • Var tydlig med att du inte vill att ditt barn använder tobak, alkohol, narkotika eller andra droger.
  • Kontakta Mini Maria, socialtjänsten eller din lokala polis om du är orolig eller behöver råd.

Viktiga telefonnummer:

Polisen

114 114

Minimaria – rådgivning och tidsbokning under kontorstid

08-508 43 710

Maria ungdoms akutmottagning – akuta situationer dygnet runt

08-123 47 410

Mer information:

www.tonarsparloren.se

www.can.se

www.bra.se

www.drugsmart.com