7a geografiläxa till fredagen den 8 februari

Repetera begreppet ”Hållbar utveckling”.

Du ska kunna förklara vad begreppet innebär och att man kan se på det ur olika perspektiv, ekologisk, ekonomisk och social och vad som menas med det.

Du ska också kunna ge exempel på hur de olika perspektiven kan komma i konflikt med varandra. Använd dig av exemplet med att spara svensk gammelskog (naturskog).

Lektionsanteckningar, texten i läroboken s. 43-45 och PP