ARBETSOMRÅDE I SLÖJD ÅK 7 – Håll dig inom ramarna eller inte…  (Ramdelen av tavlan)         

ARBETSOMRÅDE ÅK 7- Håll dig inom ramarna eller inte…            

Klicka på den länk du vill gå in och se på!

Slöjduppgift ÅK 7 2018-19 – Årets slöjduppgift.

Lärarplanering 1819 för lektionerna i åk 7 – Slöjdlärarens planering av slöjdlektionerna i åk 7.

Planeringsexempel – Exempel hur du kan planera ditt slöjdarbete.

Betygskriterier i åk 9  – Som vi även arbetar mot i åk 7.

TRÄ-sorter – Bilder och information om olika träsorter..

Filmer åk7 2019 – Filmer om bl.a. halvt-i-halvt bladning, ritning, skära mönster och mycket mer.

 KOM IHÅG att du: Planerar ditt slöjdarbete för att du ska göra ditt arbete på ett bra sätt och hinna klart arbetet på utsatt tid. Övar på lektionerna så att du lär dig hur material, verktyg och hantverks(arbets)tekniker fungerar på ett säkert sätt. Dokumenterar och utvärderar för att du sätter ord på dina tankar och vad du gör så minns du det bättre. När du utvärderar tänker du igenom vad du har gjort och lär dig både av det som gått bra men också då det inte har gått bra.

Vi har utställning i korridoren utanför skolsyster i slutet av maj, v. 22, månad 2019 så då ska alla vara klara med sina tavlor.

Ni gör ett super bra arbete så tavlorna kommer att bli fantastiska!!

/Nette.

mail adress: annette.le.maire@stockholm.se