Info om våren

Hej!

Nästa måndag sätter vi äntligen igång med musikundervisningen igen, roligt!

Som jag nämnt kommer vi i körsången under första halvan av terminen fokusera på klassisk repertoar (både a capella och med piano/orgel) och ha en klassisk konsert och andra halvan av terminen mer pop/soul/gospel-repertoar och ha konsert med band.

Utöver det kommer vi under halvklasserna fortsätta att ha fokus på instrumentspel (äntligen finns det pianon!) och även musikteori.

Viktiga konsertdatum att ha koll på under våren är:

Torsdag 4/4 kl 19.00 – 6CD & 6EF Konsert i Gustaf Vasa Kyrka

Lördag 4/5 kl 18.00 (ev resa redan fredagen 3/5 och sova över) – 6EF Konsert i Askersunds landsortskyrka (Jag har mailat klassföräldrarna om denna miniresa som ska dra igång praktiska detaljer för att kunna genomföra detta, men bra att veta att den helgen ska bokas in)

Torsdag 23/5 kl 19.00 (preliminärt konsertdatum, lokal ej bokad än) – 6CD & 6EF

/Cassandra