vecka 5

Hej, då går vi mot sista veckan med specialschema. På fredag börjar elevernas musikundervisning igen. Vi har haft en prao-elev med oss halva veckan, en gammal elev till mig som nu går i ÅK8.

Kommande vecka
Mån 28/1 Skridskor + hjälm, i Vasaparken. Börjar normal tid i klassrum med NO-prov innan skridskoåkning.

Ämnen
MA: Vi har fortsatt träna på längdenheter och volymenheter, bråktal och decimaltal samt uppställning av decimaltal i de fyra räknesätten.

NO: Repetition på det vi hittills lärt oss om kropp och hälsa.

SV: planering av faktatext om Sverige, övning i stafettskrivning. Vi har också läst tillsammans och diskuterat en text ur Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark.

SO: vi har nu avslutat arbetsområde för Abrahamitiska religioner. Vi avrundade med att elever fick berätta om Muhammed för varandra med hjälp av bildstöd och att de fick träna på quiz-frågor i samspel med varandra för att sedan göra ett individuellt quiz för att testa sina kunskaper. Vi kommer att repetera huvuddragen av de Abrahamitiska religionerna i åk6 när vi också lär oss mer om Hinduism och Buddhism. Kommande vecka kör vi igång med Geografi och Norden.

EN: blandade övningar i skrivande och ordkunskap.

Läxor:
Mån 28/1 NO – prov människokroppen enl. förra veckans info.
Tors 31/1 EN – The Little Prince. Kap 5, 6 och 7 med arbetsblad till (www.thelittleprinceinlevels.com). Frivillig utmaningsläxa på baksidan av läxan, den utgår från annan litteratur som eleven väljer. Se bifogad läxa om eleven tappat bort papper. Det går bra att svara på annat papper eller skriva svar på dator.
EN läxa kap 5-7 och utmaning
Tors 31/1 MA – arbetsblad med övning av uppställning i de fyra räknesätten.

Trevlig helg,
Maria