SO: Skriftligt läxförhör fredag 2/1 om naturresurser

Hej!

Nästa fredag är det skriftligt läxförhör i SO. Sidorna 60-61 i läroboken Puls Geografi: Människan använder naturen.

1. Läs texten.

2. Lär in begreppen längst ned på sidan (naturresurs, råvara, metaller, järnmalm).

3. Titta i tabellen på s. 61:

Lär dig vilka naturresurser det finns.

Lär dig vilka råvaror vi får från de olika naturresurserna.

Lär dig i vilka industrier som råvarorna bearbetas.

Lär dig vilka färdiga varor som vi får från naturresurserna.

Trevlig helg!

Mia