Inför vecka 5

Hej!
Nu är samtalsperioden över och eleverna har gjort ett bra jobb med att hålla sina samtal. Det är här härligt att se hur de har utvecklats och att de nu kan ta stort ansvar för sitt samtal.
Den här veckan har eleverna fått information om det kommande språkvalet och de har fått träffa några lärare i spanska och franska. Nästa vecka kommer de att få träffa lärare i tyska.
Ingen idrott på måndag då det är skridskovecka. På fredag har klasserna skridskor i Vasaparken. De behöver kläder efter väder, skridskor + hjälm.
Klasserna jobbar med pjäser i engelska. Nästa vecka är det 6A som ska redovisa sina pjäser. Det innebär att alla behöver vara förberedda och repetera sin roll till torsdag, fredag då redovisningen genomförs.

Läxor inför vecka 5
Tisdag: 6A, En- kapitel 8 Ellis Island, läsa, översätta + tillhörande glosor och hjälpverbet do i wb s. 67 –68.  Eleverna ska kunna använda do, does, did i frågor.
Onsdag:  Geografi, Kartförhör – Europas huvudstäder
6B En- kapitel 8 Ellis Island, läsa, översätta + tillhörande glosor och hjälpverbet do i wb s. 67 –68.  Eleverna ska kunna använda do, does, did i frågor.
Torsdag: 
Fredag: Ma, om du inte börjat räkna på s.121 i matteboken( under v.4), räkna en sida i matteboken hemma.

Trevlig helg!
Sara & Sophia