Inför vecka 5

Hej!

Tack för alla utvecklingssamtal och för att alla tider och byten flöt på så bra (som vanligt). Nästa vecka är sista antagningsveckan (fram till torsdag) och sedan börjar schemat med musik som vanligt från fredag.

På måndag kl. 10:00 – 11:30 är det skridskor i Vasaparken. A-gruppen har svenska enligt schema kl. 09:05 och går till Vasaparken efter lektionen. Går man i B-gruppen kan man komma direkt till Vasaparken.

Snart är det dags för eleverna att göra språkval (franska, spanska eller tyska). Lärare i respektive språk kommer att besöka klassen för information de närmsta veckorna.

MA: Vi har fortsatt träna på längdenheter och volymenheter, bråktal och decimaltal samt uppställning av decimaltal i de fyra räknesätten.
SV: Argumenterande texter, läsförståelse och retorik.
NO: Repetition och prov på det vi hittills lärt oss om kropp och hälsa.
EN: Blandade övningar i skriva, tala, ordkunskap.
SO: Vi har nu avslutat arbetsområde för Abrahamitiska religioner. Vi avrundade med att elever fick berätta om Muhammed för varandra med hjälp av bildstöd och att de fick träna på quiz-frågor i samspel med varandra för att sedan göra ett individuellt quiz. Vi kommer att repetera huvuddragen av de Abrahamitiska religionerna i åk6 när vi också lär oss mer om Hinduism och Buddhism. Kommande vecka kör vi igång med Geografi och Norden.

Framöver
Måndag 28/1: Skridskor i Vasaparken kl. 10-11:30.
Idrotten onsdag 30/1 utgår.

Läxor v. 5
Torsdag – Ma: arbetsblad uppställning.
En: The Little Prince. Kap 5, 6 och 7 med arbetsblad till (www.thelittleprinceinlevels.com). Frivillig utmaningsläxa på baksidan av läxan, den utgår från annan litteratur som eleven väljer. Se bifogad läxa om eleven tappat bort papper. Det går bra att svara på annat papper eller skriva svar på dator. EN läxa kap 5-7 och utmaning
Fredag – Sv: Titta på avsnitt 1 av retorikmatchen 2018 (Slutaudition del 1) på urskola.se https://urskola.se/Produkter/207877-Retorikmatchen-2018-Slutaudition-del-1 och gör uppgifterna på pappret du fick med hem.
Övrigt: Ligga i fas med matteplaneringen. Träna på multiplikationstabellerna 1-9 (se tips i de två senaste veckobreven)

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin