English Monday week 4 5CD

  • Textbook p.4-7.
    Läs högt på engelska + översätt till svenska.
  • Workbook p.2-3, 6-7.
  • Grammatik – Verb i presens (nutid). Separat stencil med uppgifter.
  • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
thing sak
in common gemensamt
nearly nästan
teacher lärare
favourite favorit
office kontor
came kom
refugees flyktingar
hospital sjukhus
nurse sjuksköterska
different olika
countries länder
the world världen