7D inloggning skolplattformen

Det har kommit till min kännedom att några av er elever har problem med att komma in på Skolplattformen. Om möjligt så kommer jag avsätta lite tid nästa mentorstid till att hjälpa er. Det jag önskar att ni gör innan nästa mentorstid om ni har problem med inloggningen är att ni först tar hjälp av en kompis som inte har problem med inloggningen för troligtvis handlar det, åtminstone för några av er, om att ni gör något fel i processen.