Franska – 7CD / 8CD Resultat prov och terminsbetyg

Som elev och som förälder har ni möjligheten att kolla på era resultat på prov som vi har haft i franska.

Logga in på skolplattformen och sedan välj rubriken ”planering och bedömning”. Du kommer in i ”unikum”.

klicka på klocksymbolen i översta delen och du kan läsa min kommentar där.

//

David