9CD – Inför konsert i Märsta

Mattelektionen på eftermiddagen utgår. Så vi håller samlingstiden i Märsta, dvs 16.30, men gör en gemensam resa ut till konserten.

Alla elever samlas på skolgården kl. 15.15, där några föräldrarepresentanter(från båda klasserna) möter upp.
Sedan gemensam promenad ner till Odenplans station och tåg ut till Märsta.

ordinarie konsertkläder (inte Lucia), någonting att äta och dricka