V50 5a

Hej, nu är det förkylningstider och även jag blev hemma sjuk ett par dagar denna vecka. Men idag var jag tillbaka och vi började skriva faktatexter om Jesus. Det passar ju bra så här inför julen.

SO: vi arbetar nu vidare med Kristendom och har börjat genom att lära oss mer om Jesus, genom att samla fakta till tankekartor och skriva korta faktatexter utifrån tankekartorna. Vi kommer att arbeta med Kristendom till slutet av terminen och fortsätter med Islam efter jullovet.
EN: fortsatta övningar med frågeorden, elever har utifrån olika material fått ställa frågor och besvara dem. Det ger samtidigt övning i att formulera sig i skrift.
SV: vi skriver vidare på berättelser på datorer, samt ser julkalender med varierade uppgifter till. Vi kopplar också Religion till SV och skriver faktatexter om Jesus.
MA: Vi har fortsatt träna på olika strategier för att lösa ekvationer. Vi har även jobbat med regler i talföljder och mönster. Nästa vecka är det diagnos.
NO: På labben har eleverna fått undersöka sin andning och sina lungor genom olika övningar. I helklass har vi pratat om celler, hjärta, blod och lungor.

Läxor v50:
Mån 10/12 : Läs s. s. 38-41 i Upptäck människan och gör s. 18-19 i arbetsboken (även s. 14-17 ska vara klar om man inte hann med det på lektionen)
Onsdag: Mattediagnos Algebraiska uttryck, likheter – ekvationer, mönster
Mån 17/10: Läs s. 42 – 47 i Upptäck människan och gör s. 20-21 i arbetsboken.

Kommande vecka:
Schemaändring tors 13 dec, vi börjar vanlig tid i klassrum men slutar 12:40. Vi kommer ägna dagen åt julmys.

Trevlig helg,
Maria