Inför vecka 49

Hej!

SV: Vi har denna vecka fokuserat på retorikövningar i halvklass och grammatik i helklass (bland annat verb i preteritum och skrivregler).
MA: Vi har jobbat med likheter och ekvationer inom arbetsområdet algebra.
NO: På labben har eleverna fått undersöka sin andning och sina lungor genom olika övningar. I helklass har vi pratat om celler, hjärta, blod och lungor.
EN: Deckargåtor, verb i presens olika former (walk jämfört med walking) och frågeord är det vi arbetat med under veckan.
SO: Vi har arbetat med Judendomen och på måndag kommer vi att ha ett prov där vi stämmer av faktakunskaper om Judendomen. Elever kan träna genom att läsa på sina anteckningar och Quizlet.com, som vi också har använt i skolan för att repetera det vi läst och sett film om. Nästa vecka kommer vi att gå vidare till Kristendom.

Framöver
1/12: Adventskonsert i Jacobs kyrka. Samling 13:30. Konserten börjar 15:00. All information har Anna lagt upp i ett tidigare blogginlägg.
12/12: Luciagig på Vasateatern. Samling 07:25. Se information från Anna i blogginlägg.
21/12: Julavslutning kl. 08:30.

Läxor:
Mån 3/12 Judendomen: träna på quizlet.com och läs på anteckningar i arbetsblad.
Tors 6/12 Eng: Frågeord, skriva egna intervjufrågor och intervjua någon. I skolan kommer de att få återberätta vad deras intervjuade person har sagt i mindre grupper. Frågeorden är What? Who? When? Where? Which? Why? How?
Fre 7/12 NO: Läs s. 38 – 41 i Upptäck människan och gör sida 18-19 i arbetsboken.

Jag vill i detta veckobrev betona vikten av eget ansvar för att komma i tid till lektioner, både första lektionen på morgonen och lektioner mitt på dagen, då det varit en del sena ankomster de senaste veckorna. Det händer såklart alla att man kommer sent någon enstaka gång eller att yttre omständigheter som trafik påverkar, men kommer man sent många gånger så missar man mycket skoltid sammanlagt. I början av lektionerna har läraren ofta en genomgång eller ger instruktioner. Ibland ges någon viktig information om schema eller annat som eleven då missar. Vore tacksam om ni pratar om detta hemma och vi får tillsammans jobba för att eleverna ska komma i tid och slippa stressa till sin första lektion.

 

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin