Slöjd instruktion och inspiration

Hej!

Sent omsider kommer lite bra info, tips och tricks inför höstens ram- och bildprojekt.

Glöm inte att läsa Arbetsområde åk 7 2017 om du inte redan har gjort det.

Kan även bara bra att kika på Planeringsbeskrivning åk 4-9, om du vill ha stöd i att organisera din planering. Även bedömningsmall_hylla kan vara bra att läsa igenom, om du vill få ett hum om hur jag resonerar när jag bedömer slöjduppgifter.

Slutligen, glöm inte att kolla på följande videor ett par gånger för instruktion, inspiration och tips:

Lycka till, vi ses i slöjden!

/Max