Årsmöte

Årsmöte i Föreningen Adolf Fredriks Flickkör blir i AF Norrmalms aula torsdag 19 mars kl. 18.00.

Flickkören inleder med en liten konsert med de stycken vi jobbar med för tillfället. Därefter har vi själva mötet, med trevliga och inspirerande diskussioner och samtal om kören.

Välkomna!

Fredrik (dirigent) och Lotta (ordförande)