Information

Skolan är just nu i slutfasen av övergången till nya datasystem. Det är en stor och komplex historia som jag inte ska gå in på att försöka förklara eller förevisa här. Men den viktigaste förändringen för vår del kommer att vara att klassbloggarna kommer att försvinna, och därmed även denna informationsblogg. Jag vet inte exakt datum när den släcks ned. Vartefter det kommer information om hur informationslösningen ska se ut i framtiden så försöker vi nå ut med den via den interna Facebookgruppen samt Flickkörens officiella sida, www.afgirlschoir.se. Målsättningen är att det även fortsättningsvis ska finnas en samlad intern informationsportal som är lätt att nå för såväl Flickkorister som vårdnadshavare.

Trevlig sommar!

/Fredrik