Årsmöte

Årsmöte i Föreningen Adolf Fredriks Flickkör blir i AF Norrmalms aula torsdag 19 mars kl. 18.00.

Flickkören inleder med en liten konsert med de stycken vi jobbar med för tillfället. Därefter har vi själva mötet, med trevliga och inspirerande diskussioner och samtal om kören.

Välkomna!

Fredrik (dirigent) och Lotta (ordförande)

Halvkörerna!

Halvkörerna!

Stela Änglar Gretas Änglar
S1 Hanna

Alicia

Benthe

Agnes LL

Stella L

Celina

Lovisa

Agnes SL

Isabelle

Stella M

Alma

Hedvig

Christina

S2 Clara B

Stina

Christine

Mei-Ling

Josefine

Claudia

Siri

Momo

Flora

Greta

Barthil

A1 Juni

Signe G

Vendela

Signe F

Agnes H

Agnes A

Elsa H

Turid

A2 Manewa

Valentina

Sofia F

Tova

Elise

Agnes N

Edit

Julia W

Matilda

Julia B